اسید فرمیک یا جوهر مورچه چیست و چه کاربردی دارد؟

ارزش بازار جهاني آن تا سال 2024 مي تواند بيش از 80 ميليارد دلار باشد که همین فرمان مي تواند سبب افزايش تقاضاي کالا شود. همینطور اجازه می دهد تا تخمیر مهم سرعت عمده و در دمای پایین تر انجام شود، که همین امر منجر مراقبت قیمت غذایی این علوفه می شود. از فرمیک اسید در صنعت های طیور، گهگاه اوقات به عنوان افزودنی به مواد غذایی برای کشتن باکتری E.coli بیش تر معادله یونش فرمیک اسید شیمی دوازدهم می شود. قرار گرفتن شدی در معرض این ماده برای انسان ممکن میباشد باعث ایجاد آسیب همگی شود. دارای همین وجود ، معلوم شده می باشد که مصرف مقادیر بالای اسید فرمیک می تواند باعث به آسیب همگی و کبد شود به همین ادله در کاربرد همین ماده می بایست توجه زیادی به خرج داد. هنگامی که این ماده سنجش اسپکترومتر مخلوط می شود، مزایای زیادی نسبت به اسید فسفریک ازخود نشان می دهد. اسید فسفریک صنعتی از متانول ساخت میشود. همین ماده و فرمالدئید می توانند سبب زخم به عصب بصیرت شوند که سبب ساز کوری در مسمومیت اهمیت متانول می شود. این ماده که مهم نام جوهر مورچه نیز شناخته می شود او‌لین توشه اهمیت ارزیابی بخارات حاصل از تجمع گونه خاصی از مورچه کشف شد ولی در حشرات دیگر نیز وجود فرمیک اسید در شیمی دارد. اسید فرمیک یک مخلوط شیمیایی بسیار کاربردی است که مهم نام های دیگری همچون متانوئیک اسید ، هیدروژن کربوکسیلیک اسید ، فولیک اسید و فورمیک اسید نیز شناخته شده است . اسید فرمیک به عبارتی متانوِئیک اسید می باشد که از گروه کربوکسیلیک اسیدهاست. اسید فرمیک ۱۰۰-۹۸% کد مرک ۱۰۰۲۶۴با فرمول مولکولی (HCO2H)، اسید متانوئیک نیز نامیده می شود. استرها، نمکها و آنیون مشتق شده از اسید فسفریک، فرمات نامیده میشوند. در صورت تشکیل هرکدام از همین ترکیبات، تجزیه شده و مونواکسید کربن تولید میکنند. این کار، بوسیله یک درختان شناس انگلیسی صورت گرفت. پس از هیدرولیز اسیدی سدیم فرمات توسط سولفوریک اسید، اسید فرمیک و سدیم سولفات ساخت می شود که اساسی استفاده از فرآیند تقطیر، مجزاسازی فرمیک اسید صورت می پذیرد. گزارش شده است که کاربرد اسید فرمیک یک درمان مفید به جهت زگیل است. کاربرد آن برای استفاده در سلول های سوختی در حال حاضر آیتم تحلیل قرار است.

حتما بخوانید:  هدف از برنامه های آموزش مجدد این است که به افرادی که دارای شغل خدماتی هستند و ممکن است هرگز برنگردند کمک کند.