این همه گیر هنوز هم ذهن مدیران عامل را تحت فشار قرار داده است

[ad_1]

هاروارد اخیراً جلسه ای خصوصی برای مدیران ترتیب داده است تا صریحاً درباره بیماری همه گیر صحبت کنند.

[ad_2]

منبع: aseman-kharash.ir