برخی از ابتدایی ترین نکاتی که هر کاربر کامپیوتر باید بداند

مجموعه مهندسی کامپیوتر در حال حاضر در چهار رشته قابل انعطاف افزار، معماری کامپیوتر، و سیستم مدیریت دیتاها (شبکه)، هوش تصنعی و مصنوعی و رباتیکز در برهه زمانی کارشناسی ارشد و از طریق کنکور سراسری دانشجو می پذیرد. گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده خاتم در هم اکنون حاضر اساسی 3 کاربر هیئتعلمی تمام وقت، بیش از 200 فارغالتحصیل و 120 دانشجوی در هم اکنون تحصیل در دوران کارشناسی ارشد است. همین آزمایشگاه اصلی اتکا به قدرت علمی استادان و پتانسیل دانشجویان دانشکده خاتم تبدیل به فضایی مناسب جهت انجام آموزشگاه کامپیوتر فنی رشته ای تهران کارها شده است. تیم مهندسی کامپیوتر دانش کده خاتم از سه آزمایشگاه تخصصی برخوردار می باشد که هر یک در گونه خود جزو پیشرفتهترین مراکز علمی و پژوهشی به شمار میروند. هر کامپیوتر، هنگامی که امرها جدید را دریافت کند از آن اطاعت خواهد نمود. شهر کامپیوتر مانند یک ویترین لبریز زرق و برق هست که اهمیت اشکال و اقسام اسباب جانبی تلفن همراه و کامپیوتر که هر فرد در زندگی شخصی، تحصیلی و کاری خود به آنها احتیاج پیدا میکند. این اساتید، علاوه بر ایفای نقشی قابلتوجه در پرورش و ترقی پژوهشی کشور، جمع زیادی از دانشجویان را فارغ التحصیل کردهاند که بعضی از آن‌ها سرگرم به تدریس در دانشگاههای اعتبار داخلی و خارجی هستند. دانشجویان این مجموعه در موضوعات مختلف دارای ربط اهمیت قابل انعطاف افزار، سخت افزار، شبکه، و مدیر IT درگیر علم آموزی و تحقیق می باشند.گروه مهندسی کامپیوتر دانش گاه خاتم اساسی پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد از سال 1393 کار خویش را آغاز نموده است. 3,350,000 تومان مادربرد «PRIME H310M-C/PS R2.0» شرکت «ایسوس» (ASUS)، یکی از محصولات همین شرکت می باشد که از فرم فاکتور microATX بهره میبرد. شهرکامپیوتر به عنوان یک عدد از قدیمیترین دکان های اینترنتی حیاتی بیش از یک ده سال تجربه، اساسی پایبندی به سه اصل، پرداخت قبل از ارسال، 1 روز ضمانت برگشت محصول و تضمین اصلالت جنس موفق شده تا همگام اصلی فروشگاههای دارای جهان، به بزرگترین دکان اینترنتی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود. آزمایشگاه رباتیک با اعتنا به توسعه و گسترش روزافزون به کارگیری از سیستمهای رباتیکی در صنعت، به مرکز ارتباط گروههای مهندسی دانشگاه با صنعت تبدیل میگردد. بهطور کوتاه، فناوری اطلاعات، دارای مسایلی مانند به کار گیری از رایانههای الکترونیکی و نرمافزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات و در تعریف‌و‌تمجید دیگری (که به نظر می رسد کاملتر و دقیق تر باشد) فناوری دیتاها به همه فناوریهایی اشاره می‌کند که در شش حوزه جمعآوری، ذخیرهسازی، پردازش، حفاظت، انتقال و اکران داده ها کاربرد داشته و موءثر هستند. گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده خاتم در ادغام اساتید مجرب دانشگاههای تراز اولیه سرزمین بهصورت نیمه وقت در کنار چند اساتید دیگر که به صورت تماموقت در کالج فعال میباشند تشکیل شده است که تفسیر آن در جدول تحت بازدید میگردد.

حتما بخوانید:  در اینجا برنامه اجلاس DealBook برای روز 2 آمده است.