به طور زنده تماشا کنید: منوچین و پاول در کمیته سنا شهادت می دهند.


جروم اچ پاول ، رئیس فدرال رزرو و استفان منوچین ، وزیر خزانه داری ، در برابر کمیته بانکی سنا شهادت دادند. در خطوط آماده شده ، آنها دیدگاه های مختلفی را از چالش های پیش روی اقتصاد ایالات متحده در ماه های آینده ترسیم کردند ، و شکافی را که در اوایل ماه جاری آغاز شد ، بیشتر آشکار کردند.


منبع: aseman-kharash.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>