ثبت شرکت – مراحل، مدارک و هزینه ثبت شرکت – یاسا

به گفته مدیرعامل فرابورس مسئله بعدی، تعیین تکلیف مالکیت دو ورزشگاه های ناصر حجازی و مرغوبکار است. فدایی تاییدیه حسابرس مبنی بر استقرار نظام های کنترل حسابداری و ارتقای نظام حاکمیت شرکتی در این دو باشگاه را به عنوان آخرین شرط فرابورس به جهت درج نشانه همین دوباشگاه در بازار پایه اعلام کرد و افزود: از آنجا که قرار است سهام این دو باشگاه به عموم مردمان عرضه شود، همت داریم تا در همین زمینه نیز حداکثر شفافیت را داشته باشیم. همچنین براساس ضابطه ابلاغی سازمان بورس، کمپانی هایی که قرار میباشد نمادشان در بازار اساس فرابورس درج شود می بایست گزارش ارزشگذاری میزان دارایی های خویش را که به وسیله شرکت تامین سرمایه و یا شرکت مشاوره سرمایه گذاری تهیه و تنظیم شده است به شرکت فرابورس ارائه نمایند و از این رو ارائه همین گزارش، به تیتر سومی شرط فرابورس برای درج نشانه سرخابی ها اعلام شده است. فدایی گفت : براساس مصوبه هیئت وزیران، دو باشگاه یک سال از تاریخ ثبت همین مصوبه زمان داشته اند که مالکیت ورزشگاه های مذکور را در قالب ارتقاء سرمایه به باشگاه انتقال دهند که همین مصوبه نیاز به تمدید مهلت از سوی هیئت وزیران دارد. هزینه های موسسه جهت انجام همه فرآیند کلیدی هر میزان سرمایه و هر تعداد سهامدار و سهم دار در موسسه ثبتی ذهن ناب رقم اثبات می باشد که در هیچ یک از پروسه بیرون از پیش فاکتور ارسال شده تغییری ساخت نخواهد شد. فدایی در مورد نحوه واگذاری سهام سرخابی ها به عامه مردم نیز تصریح کرد: همین مبادرت از روش ارتقا سرمایه به طریق سلب حق تقدم انجام خواهد شد. بدون داشتن یک شرکت اعتبار بخش اعظمی از درها به روی تاجر بسته خواهد بود. کمپانی تضامنی شرکتی است که به جهت امور تجاری فی مابین دو یا این که تعدادی نفر تشکیل می شود و در حالتی که سرمایه و دارایی کمپانی به جهت پرداخت دیون و تعهدات آن کافی نباشد مسئولیت شرکا اطلاعات شرکت ثبت شده تضامنی خواهد بود. در همین تراز چون شرکت شما باید به تایید کارشناس برسد، پاره ای دوران بر خواهد بود. بر این اساس، آن مدل از متقاضیانی که قبلا نسبت به تصویب نام مبادرت نمودهاند، میتوانند در رخ تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش داده ها خود اقدام نمایند.

حتما بخوانید: