خطر منفی اتصالات گلخانه که هیچ کس درباره آن صحبت نمی کند

لذا به جهت پرهیز از ارتقاء وزن سازه و همچنین استهلاک بارهای وارده بر سازه در اتصالات مفصلی ، وترهای گلخانه های غیر شیروانی از دو الی چهار المان مهم طولهای تحلیل شده از لوله و اصلی اتصالات مفصلی پیچ و مهره ای ساخته می‌گردد ، در گلخانه تیپ شیروانی وترها از پروفیل قوطی و به رخ تک المان کلیدی اتصال پیچ و مهره ای ساخته میشود. به همین دلیل می توانند به راحتی وزن لوله ها را که به رخ متمرکز بر روی اتصالات وارد می گردند را تحمل کنند. به طور کلی بنا های گلخانه ای ریز نهایتا تا متراژ ۵۰۰ متر مربع را پوشش دیتا و به راحتی قابلیت کارگزاشتن و تعویض دارند. بازخورد هوای گرم و مرطوب باطن گلخانه اصلی پلی اتیلن سرد سبب تبدیل بخار آب بر روی سطح پلی اتیلن به قطرات آب می شود (میعان). تبخیر هر ۵/۴ لیتر آب سبب جذب ۲۰۴۲ کیلوکالری حرارت می شود. قاب بر پایه تحلیل انجام شده میتواند به صورت سیرکولار ، گاتیک و یا این که به رخ شیروانی اجرا شود ، بسته به گونه طراحی و تحلیل ، کادر می تواند به صورت یک تکه ، دو تکه و سه تکه از پروفیل لوله و یا این که قوطی (برای تیپ شیروانی) به کارگیری شود ، در صورتیکه قاب یک تکه نباشد در تیپهای کمان دار ، اتصال هر قطعه به طرز غلاف پیچ و مهره ای (غیر جوشی) و در تیپ شیروانی نیز قطعات کادر به وسیله اتصال اختصاصی به رخ پیچ و مهره ای صورت می خرید اتصالات گلخانه پذیرد. به جز قابهای سر و ته گلخانه و همینطور قابهای تیپ شیروانی تقریبا بررسی و ساخت وترهای قابهای میانی به شکل تک المان در عمده بخش ها اقلیمی کشور‌ایران ساخت هزینه های می نماید . پس از مشخص و معلوم شدن محل اجرا، گزینش تیپ گلخانه از میان یک عدد از انواع سیرکولار (Circular)، گاتیک (Gothic) و شیروانی (A Frame) و گزینش پوشش، اندازه دهانه و طول گلخانه تمامی محاسبات و طراحی ها در قابل انعطاف افزار طراحی بنا SAP2000 انجام می گردد . گلخانه فضای محدود شده ای است که در آن کارداران طبیعی قابل پیش بینی و در دست گرفتن است، که به جهت کشت و تولید فرآورده بیرون از فصول، مکان مناسبی را صحیح میکند. از گزاره فاکتورهای کلیدی به جهت اتصالات و بنا گلخانهای، قطعات آیتم نیاز آن است. درصورتیکه برای خرید قطعات گلخانه و اتصالات گلخانه اصلی اختلال مواجه شدید کمپانی گلخانه سازی گل سبز میثاق تا همگی نیاز های شما را در نصیب اتصالات گلخانه تامین خواد نمود . در همین آیتم هم لولههای گالوانیزه مورد خوبی هستند و میتوانند نیاز شما را برآورده اتصالات گلخانه 5000 کنند. بها لوله گالوانیزه سپنتا در مقایسه کلیدی رقبای خود در بازار لوله و اتصالات کشور‌ایران و نسبت به کیفیت این لوله مطلوب می باشد . سوله لوله گالوانیزه سپنتا در سه شهر کشور ایران واقع میباشد و لوله سپنتا را به اسم های لوله سپنتا اهواز ، لوله سپنتا تهران و لوله سپنتا مرند تبریز میشناسند .

حتما بخوانید:  گروه هایی که می خواهند برای جوانان گلف باز کنند ، به تنهایی در حال جنگ هستند

دیدگاهتان را بنویسید