دانستني هاي جالب در مورد كفش

10) بهترين زمان براي خريد كفش پايان روز است. 11) هنگام خريد كفشهايي كه قصد داريد اصلی جوراب آن ها را بپوشيد، خوبتر است جورابي مطلوب به پا داشته باشيد كه بسيار نازك يا بسيار ضخيم نباشد. در بسياري از موارد پاهاي چپ و راست به اندازه دو يا سه ميليمتر از همديگر اختلاف دارا هستند پس در هنگام خريد , کفش اسپرت مردانه فیک انتخاب خود رابر مبنا ترازو پاي بزرگتر انجام دهيد. 20-كفشي بخريد كه بتوانيد سايز آن را اندكي تغيير دهيد يعني كفشهاي بند دار و يا سگك دار. كفشهاي چرمي مطلوب ترين کالا كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و بیرون از كفش برقرار ميشود. تركان با اشاره به كفشهاي ورزشي و يا شبيه اسپرت كه راحت ترين كفشهاست، اعلام كرد: كفشهاي چرمي مطلوب ترين متاع كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار ميشود. اما كفش هايى كه فرآورده آن ها صد درصد پلاستيك است سبب ساز ايجاد عرق در پا شده و دارای جلوگيرى ازجريان هوا زمينه پیدایش اختلالات و ناهنجاريهاى پوستى آماده مى شود. به کار گیری از اين كفشها، سبب زيباتر شدن حركات و برقراري تعادل بيشتر هنگام راهرفتن ميشود. خط مش رفتن با كفشهاي پاشنه بلند براي كسانيكه بیشتر وزن دارا هستند باعث عدم تعادل ميشود. 16-به پا كردن كفشهاي گشاد نيز سبب ميگردد تا پاها تاول بزنند و شخص از تعادل كافي زمان راه رفتن برخوردار نباشد. 13) بهترين كفشها براي پيادهروي، كفشهايي هستند كه به خوبي پاها را دربرگيرند و هنگام پيادهروي كاملا به عنوان محافظي براي پا فعالیت كنند و همچنين انعطافپذير باشند و پا در آن خسته نشود. بنابراين قابليت تبخير اين ماده بايد متناسب دارای زمانه اضطراری باشد به طوري كه عيبهاي فوق ظاهر نشود. وى اساسی بيان اينكه بيشترين دردها و ناراحتى هاى كمر و پا به خاطر كفش نامناسب است، تصريح كرد: در مجموع فقط درصد بسيار كمى از كفش ها استاندارد هستند و غالبا از نظر جنس، مدل، قرارگيرى پاشنه ونحوه توزيع وزن مطلوب نيستند اما متاسفانه بيشتر مردم از كفش هاى روتين به کار گیری مى كنند. كفشهاي پاشنه بلند لغزيدن و بزمين خوردن، درد كمر و پا و تغيير در فرم پا را بدنبال دارند. 8)اگراضافه وزن داريد، پوشيدن كفشهاي تخت و ریلکس به شما توصيه ميشود. 8- سايز پاهاي شما مهم افزايش سن، تغيير وزن و يا در مدت زمان بارداري تغيير ميكند. در ارتفاع روز پاهاي شما دما، فشار و استرس زيادي را تحمل كرده و براي انتخابي آگاهانه و شناسايي سايز دقيق و مناسب، وقت مناسبتري است. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب سایت کفش اسپرت پسرانه نو ۲۰۱۹.

حتما بخوانید:  ارزان تر از همه