دریچه های چهار طرفه سقفی – تهویه نو

در هر ساختمان بنا به دلایل مختلف، سیستم هواساز مرکزی آن ممکن است، گرمایش، سرمایش، تهویه، ساخت رطوبت اضطراری و سایر موردها را مهیا کند. در اینجا لازم به ذکر میباشد دارای دقت به تولیدِ انواعِ روزنه سقفی پلاستیکی ، بطورِ معلوم بها دریچه سقفی پلاستیکی ، ذیل تر از بها روزنه سقفی آلومینیومی در ابعادِ مشابه می باشد. همین روزنه به راحتی بر بر روی دیوارهای کاذب قابل کارگزاری است. درواقع این مدل دریچه سقفی، ترکیبی از یک صفحهی سینی شکلِ آلومینیومی و یک عدد روزنه چهارطرفه سقفی با ابعادِ کوچکتر می باشد کهاین روزنه داخلیِ چهارطرفه می تواند کلیدی دمپر یا سوای دمپر باشد. درواقع همین گونه دریچه سقفی، ترکیبی از یک صفحه ی سینی شکلِ آلومینیومی و یک عدد دریچه چهارطرفه سقفی کلیدی ابعادِ کوچکتر می باشد که همین دریچه داخلیِ چهارطرفه می تواند دارای دمپر یا سوای دمپر باشد. انواعِ دریچه سقفی مانند دریچه های چهارطرفه ،مشبک و حتی انواعِ دریچه های گرد می توانند در تایلِ سقفهای کاذب تعبیه و نصب گردند. روزنه سقفی ،هم بصورتِ ساختارِ واحد در انواعِ گوناگون ساخت می شود و هم بصورتِ ساختارِ ترکیبی(تایلی-گرد) ، (تایلی-چهارطرفه) ، (تایلی-مشبک) ساخت می گردند. این روزنه سقفی از یک صفحهی فلتِ آلومینیومی که کناره آن به رخ کناره دوسانتی به شکل نود درجه خم خورده و یک عدد دریچه چهارطرفه سقفی در ابعادِ کوچکتر در داخلِ آن تشکیل یافته، که البتهاین روزنه چهارطرفه سقفی می تواند یا به صورت موازی مهم ابعادِ کاغذ فلت یا این که به صورت لوزی در داخل آن قرارگیرد. اگر در محیط روزنه سقفی تایلی از فریم به کارگیری نشود، می بایست از یک صفحه فِلتِ آلومینیومی که اطراف آن به شکل لبههای دوسانتی خم شده استفاده کرد که اصلِ قسمتِ هوارسانِ در این مدل روزنه در قسمتِ داخلیِ این صفحهی فلت به شکل ترکیبی اهمیت این برگه تعبیه میشود. از دریچه های سقفی هوا در اغلب مواقع برای هوای رفت و گهگاه اوقات برای رجوع انواع روزنه سقفی هوا استفاده میشود. به دلیل رخ یگانه و گردی که دارند، کار کشته هستند هوا را در کل محیط پخش کنند. پخش هوا به وسیله این روزنه به شکل 360 سکو انجام می گیرد. از آنجایی که هوا به شکل 360 جايگاه در گوشه و کنار پخش می شود، می اقتدار ایجاد هوایی همگن و یکنواخت در محیط را از آن انتظار داشت. روزنه سقفی گرد توان مکش و دمش هوا را در محیط هایی مثل رستوران ها، بیمارستان ها و غیره دارند. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها فراوان بیشتر در مورد قیمت دریچه سقفی کولر آبی لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter istanbul duşakabin