راهنمای نگارش مقاله – مدیریت ارتقای سلامت

از نویسندگان متشخص درخواست می شود تا جهت مراقبت محرمانگی در داوری، ضمن ارسال فولدر تام مقاله، فایلی از متن مقاله را که اسم نویسندگان (فارسی و انگلیسی) از آن حذف شده باشد در سامانه بارگذاری نمایند. ▒ مکتوب : نام خانوادگی و اسم نویسنده یا نویسندگان . پس از انتشار مقاله، ورژن ای به جهت نویسنده مسؤول ارسال نخواهد شد و شماره های مجله از شیوه تارنما برای نویسندگان و خوانندگان قابل دسترسی می باشد. بعضا از حالت نگارش مقاله را در بخش زیر ارائه دیتا ایم تا نویسنده حساس طریق آغاز به عمل و تالیف مقاله آشنا شود. گزیده پارسی و انگلیسی دقیقا منطبق با یکدیگر متن شوند. برای نگارش نوشته نمی قدرت سبک واحدی را در حیث داشت، چرا که مقالات بر اساس جور بندی هایی که دارا هستند به سطح ها مختلف علمی تقسیم شده و بر همین شالوده دسته نگارش و جزئیاتی که باید در آن ها به فعالیت موفقیت اهمیت یکدیگر متفاوت است. ضمناً اسامی نویسندگان نوشته (اولویت قرار گرفتن و یا هر مدل تغییر‌و تحول تا پایان فرایند بررسی مقاله) صرفاً کلیدی امضای همه نویسندگان امکانپذیر است. مقاله به فرمت دو ستونی اساسی لبه cm ۲ در هر طرف و cm ۱ فاصله در بین خطوط به وسیله قابل انعطاف افزار word حساس قلم B nazanin، فونت ۱۲ (تیترها ۱۶ و بولد). در همین گزینه هم صد رد صد به راهنمای نویسندگان مجله گزینه لحاظ رجوع و برگشت کنید ، البته ارتفاع ایده آل به جهت یک پیش نویس معمولا بین 25 تا 40 برگه ، (با فاصله خطوط دو برابر) است و تنها شامل دیتا های لازم می شود. آشنايى اهمیت فن مقاله نويسى يكى از ضرورت هاى نويسندگى است. اهمیت توجه به تفاوتهای طریق شناسی مطالعات مقداری و کیفی, دانلود مقاله تاریخی طریق نگارش همین بخش به طور مجزا ابلاغ میشوند. کلیدی پی بردن به حساس نوشته که منعکس شدن آخرین پژوهشها و یافتهها در زمینهی مختلف است، همین دسته نوشته روز به روز اهمیت مییابد. ترجمیک آمادهی ارائه سرویس ها در زمینهی ترجمه مقالات علمی از انگلیسی به فارسی برای به کار گیری در پروپزالهای علمی و نگارش پایاننامه، ترجمه پارسی به انگلیسی نوشته ISI به جهت ژورنال و کنفرانسهای علمی و همینطور ترجمه مقالات به فارسی به جهت مرکزها پژوهشی و صنعتی در درون مملکت است.

حتما بخوانید:  سایبان برقی دارای قابلیت جا به جایی است