راهنمای چنگیزخان برای سینی نشا Excellence

امروز قصد داریم رایج ترین روش تکثیر در خانواده Cactaceae که به عبارتی کاشت بذر کاکتوس می باشد را گام به قدم از ابتدا تا آخر به شما تدریس دهیم. ولی سوال کلیدی اینست که آیا تمامی کاکتوس ها را می توان اهمیت بذر پرورش داد! آیا می بایست سینی های بذر را بپوشانید؟ در جواب می بایست بگوییم انتشار اساسی بذر نحوه قلیل هزینه و البته طولانی مدت می باشد که برای هر گونه کاکتوس یا این که ساکولنتی توصیه نمی شود. همین گیاهان در وضعیت طاقت فرسا و اندک آبی در طول روز روزنه های خویش را بسته نگه می دارند و در شب که دما و تعرق پایین هست کلیدی بازکردن روزنه های خود، دی اکسید کربن موجود را در هوا جذب می کنند و به صورت اسید مالیک تثبیت کرده و در واکوئل های خود ذخیره می کنند و در روز بعد آن ها را به هیدراتهای کربن تبدیل کرده و به حیات خویش ادامه می دهند. همین گیاهان شگفت انگیز مهم ساز و فعالیت ویژه ای که برای تقابل با گرما و ناچیز آبی دارا‌هستند توانسته اند سالهای دراز خود را از خطر انقراض و نیستی در امان نگه دارند. واکوئل های لبریز آب، برگهای گوشتی ، اپیدرم چندین لایه ، کوتیکول کلفت و کرکهای به صورت خار در آمده کاکتوس ها، کلیه در تقویت این ساز و فعالیت و مقاومت همین گیاهان در برابر وضعیت تنش، نقش بسزایی را ایفا می کنند. برای همین ادله بذر ها مهم کیفیت بالا رشد می کنند و انتقال آن ها به زمین های زراعی و فضای باز آسان می گردد. در این جور از سینی کشت چون عمق سلول های بخش اعظم است باید آب پاشی به طور صحیح انجام شود به صورتی که نصیب انتهایی ریشه و عمیق ترین نصیب سلول تماما مرطوب شود، همینطور این گونه از نشاها هنگامی که به مزرعه منتقل می شوند، مقدار شوک کمتری را تحمل می کنند. حجم سینی اصلی گیاهان کشت شده در آن ها متناسب باشد. ↑ دربارهٔ ریشه همین کلمه و واژه ناسازگاری است: امام شوشتری (ص۶۳۸) ریشه آن را مزگت فارسی می‌داند بر شالوده اولیه فرهنگ و تمدن واژگان پارسی لغت فرس اسدی توسی ذیل سرواژه مزگت که به طرز روال این واژه نامه، گواهی نیز از یک سروده سابق فارسی آمده است. بعد از آن از یک ساعت و اطمینان از جذب آب توسط خاک، خوب تر می باشد آب اضافی را خارج کنید. به جهت آبیاری از آب سوای املاح، ولرم و سوای کلر سینی نشا سبزیجات استعمال کنید. قبل از هر چیز به شما سفارش می کنیم برای داشتن بنفشه آفریقایی لبریز گل و زیبا از خاک منحصر بنفشه آفریقایی به کار گیری کنید. گلدان را حیاتی خاکی که به نسبت معادل حاوی خاک باغچه و کمپوست می باشد لبریز کنید. اسفناج در خاک غنی و زهکشی شده جنس لطف میدهد. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد سینی نشا در گلخانه بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:  چگونه طراحی داخلی من را فروشنده بهتری از شما کرد

دیدگاهتان را بنویسید