طراحی ساختمان یعنی چه؟

نقشه ساختمان تجاری مسکونی چهار طبقه اساسی شرایط دسترسی از شمال و غرب است.طبقات پایین زمین و همکف این پلان اهمیت کاربری تجاری و دو طبقه بعد از آن حساس کاربری مسکونی در حیث گرفته شده اند. نور شرق و شمال مورد های لطف برای طراحی اتاق خواب ها هستند. جمع گذاری و جانمایی فضاهای داخلی در ساختمان، به علت طراحی بهترین شرایط جذب نور، معمولا کلیه به صورتی گزینش می شود که منزل بالاترین جذب نور را داشته باشد، در طراحی ساختمان های شمالی همین عمل ساده خیس است، غالبا سالن پذیرایی و در شکل امکان آشپزخانه مشرف به تراس طراحی می شود و اتاق خواب ها اهمیت نور گیر، رنگ مطلوب منزل و اتاق و تهویه طراحی می شوند. نظیر کلیه اجناسی که در همگی مراحل، سفتکاری، تاسیسات و نازکاری استعمال میشوند، جزیی از مترایل مصرفی هستند. زیرا در همین صورت، از کیفیت بقیه فضاهای ساختمان کاسته میشود. تراسها بنا به صورت طراحی نقشه ساختمان می تواند از محلهای دیگری مانند پذیرایی، نشیمن، ناهارخوری و اتاقخوابها نیز قابل دسترسی باشد، ولی در صورتی همین تراسها، فقط تراس موجود در واحد مسکونی باشد، از میزان مرغوب بودن و کارایی آنان تا حد متعددی کاسته میشود. در طراحی مسکونی باید تدابیری اندیشید، تا از شدت مستقیم نور کاسته شود. در آن از مصالح بتنی استفاده شده و شامل دو طبقه بر بر روی طبقه پارکینگ است.هر کدام از همین طبقات نیز شامل یک واحد سه خواب هستند. نقشه ساختمان مسکونی چهار طبقه که به رخ آپارتمانی طراحی شده میباشد طراحی بنا اسکلت بتنی دارد. طبیعی هست که خیلی از اشخاص واحدهای سهخوابه را به واحدهای دوخوابه ترجیح میدهند، اما باید اعتنا داشت که در هر ساختمانی و کلیدی هر متراژ زیربنایی نمی‌شود واحدهای سهخوابه طراحی کرد. نورگیری ساختمان بایستی طبق اصول خاصی پیش رود برای مثال به جهت طراحی پذیرایی دسترسی مستقیم به نور طبیعی است، و در طراحی مسکونی سعی می شود این آیتم رعایت شود، اما به جهت نصیب های دیگر منزل مانند اتاق خواب ها می بایست مقدار نور گیری بیش از حد نباشد؛ یکی از از مشکلات نورگیری اتاق خوابها با پنجرههای بزرگ، در دست گرفتن دما و عایقبندی حرارتی ، است.ضمن اینکه بخش اعظمی از افراد تمایلی ندارند اتاق خوابشان، پنجرههای خیلی بزرگ داشته باشد. براین اساس تماما معین می باشد که نباید مرحله نورگیری اتاق نشیمن مهم اتاقخواب یکسان باشد! شرایط استخر، سونا و جکوزی را درطراحی ساختمان در هر نقطه ای تعیین شود، تنها کافی است که کلیدی رعایت نکته ها اجرایی و استاندارد های بعد ها و میزان ها دست به طراحی آن بزنید. به همین ترتیب چنانچه مجتمع های تعدادی واحدی برای تعیین جای بوستان خودروها در پارکینگ، نیاز به تقسیم بندی فضای کف داشته باشند، تعداد و ترازو ستون ها اساسی پیدا می کند. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد در آیتم طراحی ساختمان بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:  میزان شیوع ژنیکوماستی چقدر است؟