علت و درمان ژیکوماستی یا بزرگ شدن سینه مردان

تستوسترون یک هورمون طبیعی میباشد که در بدن وجود دارد. یک مرد به صورت طبیعی کروموزوم های X و Y دارااست ولی در سندرم کلاین فلتر فرد یک کروموزوم X مازاد هم دارد. در صورتی که چه در کل مردان مقداری استروژن تولید می شود ، اما به طور معمول سطح های تستوسترون در مردان ، نسبت به استروژن اکثر است و همین فرمان از تاثیرگذاری استروژن بر روی بافت سینه و رشد کردن آن ، پرهیز می کند. درباره ژنیکوماستی چه می دانید؟ به جهت درمان ژنیکوماستی به چه دکتری مراجعه کنیم ؟ اگر مقدار تستوسترون یک انسان در مقایسه اصلی استروژن به ویژه زیر باشد ، یا این که در صورتی که کار اضافی استروژن نسبت به تستوسترون وجود داشته باشد ، ممکن میباشد پستان های بزرگتر در مردان ظاهر شود. ژنیکوماستی در مدت زمان بلوغ ، طبق معمول از در میان می رود ، چون سن آن ها بالا رفته و سطح های هورمون شان ، استوار می شود. ژنیکوماستی می تواند پسران جدید متولد شده را زیر اثر گذاری قرار دهد ، زیرا استروژن از طرز جفت از مادر به نوزاد ، انتقال می یابد. جراح ژنیکوماستی در طی جلسات مشاوره و معاینه، آن‌گاه از انتخاب طریق درمانی مناسب، هزینه ها را به طور قطعی برآورد و به اطلاع مریض می رساند. بنابراین در این رخ معالجه ژنیکوماستی اهمیت ورزش قابلیت و امکان پذیر است. در شرایط پیچیده ژنیکوماستی ممکن می باشد نیاز به یک عمل جراحی گشوده داشته باشد و در جایی که برش در بافت پستان ایجاد شده و بافت مازاد برداشته می شود. در اکثر وقت ها موارد، بافت متورم پستان سوای معالجه ظرف شش ماه تا دو سال برطرف خواهد شد. هنگامی که مریض برای معالجه عارضه ژنیکوماستی به دکتر معالج مراجعه می کند، پزشک اهمیت نظارت بعضی فاکتورها گونه درمان را به جهت مریض مشخص و معلوم می کند. گونه پنجم بزرگی پستان در مردان تا حدی پیچیده می باشد و جراحی ژنیکوماستی آن، تهی دست تعیین پزشکی باتجربه در همین حوزه هست تا نتیجه مناسب و قابل قبولی حاصل گردد. افرادی که از ژنیکوماستی گونه پنج رنج میبرند، احتمال دارد در گیر کمتر وزن شدید شدهاند یا بیش تر وزن دارند! در زمانه بلوغ که ممکن هست در همین وضعیت بافت پستانی به شکل یک طرفه رویش کند. تحت بودن مرحله تستوسترون و استروژن در آقایان ممکن میباشد بعضا وقت ها سبب ساز به ساخت وضعیتی بنام ژنیکوماستی یا پرورش سینه های بزرگتر شود. چنانچه مرحله تستوسترون افت پیدا نماید ، استروژن می تواند سبب ساز رویش بافت پستان gynecomastia $3000 ها شود. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بخش اعظم در آیتم ژنیکوماستی مردان لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.

حتما بخوانید:  5 Intex Must-Have Products For Your Home - Max Warehouse