عوارض اسید بوریک

از اسید بوریک به تیتر ماده حفظ کننده در برابر پوسیدگی روی سطح ها چوبی خشک یا مرطوب استفاده می شود. آزمایش به رخ کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی روی فضای سبز پسته 13 ساله و لینک شده بر روی اساس های بادامی ریز در پنج تکرار انجام شد. اسید بوریک) بر عارضه ریزش میوه در پسته کله خواص اسید بوریک در طب سنتی قوچی انجام گردید. تیمارها یک هفته قبل و دو هفته سپس از سطح تمام گل انجام شد. نیز چنین نتیجه ها نشان بخشید که همه تیمارها ریزش میوه را در مقایسه اصلی شاهد، در هر سه سطح تحلیل کمتر دادند و فقط تیمار اسید بوریک در تراز سوم ارزیابی نسبت به شاهد هیچ مدل برتری نشان نداد. اسیدبوریک در بهبود صفات عملکردی موثرتر از سایر تیمارها بود. از کود بوریک اسید به جهت محافظت گیاه از نبود عنصر بور استعمال می شود و همین طور برای مراقبت غلات مثل برنج و گندم کاربرد فراوانی دارد. اسید بوریک در سال ۱۹۴۸ در آمریکا به جهت اولین توشه به تیتر حشره کش برای در اختیار گرفتن سوسکها، موریانه ها، مورچه ها، کک، بید برگه و بخش اعظمی از حشرات دیگر تصویب شد. برای اولین توشه در سال ۱۹۸۴ در آمریکا از سم بوریک اسید در حشره کش اسید بوریک در چه چیزهایی است ها به کار گیری شد. اسید بوریک معدنی غیرفرار از کانی ها به دست می آید و به صورت پیش ماده در بعضا از مواد مصرف می شود. اسید بوریک (H3BO3) یک متاع سفید و بلوری، یک اسید خفیف از بور و محلول در آب هست که در صنعت سرامیک ، فایبرگلاس ، شیشه ، محافظت از چوب ، عایق سلولزی ، متالورژی ، صنایع هسته ای، بازدارنده های شعله ، بازدارنده های خوردگی و در کشاورزی به تیتر تهیه کنندهکود و رشد به کارگیری می شود. محلول باقی ما‌نده را به جهت به دست آوردن سولفات سدیم سردتر می نمایند .

حتما بخوانید:  باربری بلوار تعاون |باربری در محدوده بلوار تعاون با ۴۵%تخفیف - باربری و اتوبار بارسنتر