فروش اسید فسفریک

از خرد کردن سنگ فسفات در آسیاب به همراه مقداري اسید فسفریک رقیق شیرابه اي حاصل می گردد که شیرابه مذکور اهمیت اسید فسفریک 55 درصد به راکتور منتقل شده ودر اثر مجاورت حساس اسید سولفوریک و اساسی یاری همزن متاع خروجی که شامل گازهاي متصاعد شده، اسید فسفریک و سولفات کلسیم می باشد از دو بخش راکتور بیرون می گردد. خرده سنگ هاي فسفات به خشک کن منتقل می شوند تا در معرض گازهاي احتراق حاصل ازکوره مستقیما در دماي 600-450 درجه سانتی گراد خشک شده و به رطوبت 5/1 درصد برسند سپس اهمیت کک و سیلیس ترکیب شده و ترکیب به کوره الکتریکی وارد می گردد. در همین شیوه اسید فسفریک از فعل و انفعالات شیمیایی کنستانتره سنگ فسفات و اسید سولفوریک حاصل می شود. به مراد تغلیظ اسید فسفریک از اواپراتورهاي تحت خلا استفاده می شود که غلظت از 30 درصد به 54 درصد می خرید و فروش اسید فسفریک رسد. اسید فیلتر شده دارای فعالیت تبخیر به میزان 54 درصد تغلیظ شده و تغلیظ اکثر گاهی سبب به تولید اسید سوپر فسفریک می شود. سولفات کلسیم در شروع به صورت دو آبه رسوب کرده و بعد به رخ نیمه آبدار رسوب می کند. سولفات کلسیم یا گچ به دست آمده اصطلاحا ژیپس نامیده می شود. شیرابه خروجی از نصیب دیگر راکتور از یکسری سطح فیلتر خلا دورانی افقی (Pan filter) عبور نموده واسید فسفریک از سولفات کلسیم قطع می گردد. درفرایند فوق همچنانکه بازدید می شود علاوه بر اسید فسفریک سولفات کلسیم نیز بدست می آید. سولفات کلسیم بلافاصله به شکل نصفه آبدار رسوب کرده و به وسیله فیلتر کردن بیرون می فروش اسید فسفریک یزد شود. سولفات کلسیم به رخ نیمه آبدار رسوب کرده و بعد به شکل دو آبه تبلور مجدد می نماید. فرآیند هایی که در آنان سولفات کلسیم دو آبه (Dihydrate process) تشکیل و جداسازي می شود. طی واکنش، کلسیم فسفات حساس اسید سولفوریک به رخ سولفات کلسیم ادغام می شود که غالبا حساس تیتر گچ از آن یاد می شود. فرآیندهایی که در آن ها سولفات کلسیم نیمه آبدر (Hemihydrate process) به تیتر کالا میانی یا این که نهایی تشکیل می شود. سنگ فسفات، خشک و خرد شده و به طور پیوسته به یار اسید سولفوریک به داخل راکتور تغذیه می شود. بدین ترتیب تولید و کشف قانونی اسید فسفریک تا دهه ۱۷۷۰ طبق منابع رسمی به تعویق افتاد. بعد فسفر با اکسیژن موجود در هوا اکسید شده و پنتا اکسید فسفر (P2O5) تولید می شود. فسفر سفید تولید شده در این مرحله با فشار به همراه هوا به قسمت فوقانی احتراق پاشیده می شود.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter istanbul duşakabin