نمونه تدریس شیمی حرف آخر آپدیت 1401

گزینه بعدی اینکه اساسی اعتنا به حجم فولمینات جیوه می بایست انفجار مهیبتری رخ میداد و در صورتی که فرض کنیم والت آنقدر خوششانس باشد که از همین شرایط جان تندرست به در برد، در بهترین حالت موج انفجار باعث می‌شد به جهت مدتی شنواییاش را از دست بدهد. در سکانس بعدی میبینیم والت پیروزمندانه حساس کیف پول از در میان دود بیرون می‌گردد و سر زندگیاش میرود. در این باره تاریخ دانش شیمی و مقایسه گذشته اصلی هم اکنون مضاعف در ایجاد انگیزه در علم آموزان اثرگذار است. الکتروشیمی یکی از دشوارترین و ولی مهمترین شاخههای علم شیمی می باشد که به متغیرهای زیادی وابسته است. از طرفی دیگر کنترل مقدار تقریبا زیادی از همین ماده منفجره جدا طاقت فرسا می باشد مثلاً در ترقهها از میزان خیلی مقداری فولمینات نقره به کارگیری میشود. فولمینات جیوه مادهای بهشدت ناپایدار و منفجره هست و صرفا میتوان مقدار اندکی از آن را در حالت امن ایجاد کرد، اکنون این‌که یک مدرس دبیرستان به چه صورت توانسته میزان زیادی از آن را ایجاد کند، اللهاعلم. والت حیاتی میزان زیادی شیشه به محل کار او می‌رود و سفارش کریستالهای بیشتری میدهد ولی اصرار دارد دستمزدش فوراً پرداخت شود اما کیسهای که اهمیت خود آورده شیشه نمی باشد بلکه ماده منفجرهای به اسم فولمینات جیوه است که یک قطعه از آن کل دفتر توکو را تدریس خصوصی شیمی یازدهم بر روی هوا میبرد. پس از شنیدن پاسخ های فراگیران و رد پاسخ ها و تقویت حساس کنجکاوی در آن ها شروع به درس دادن طیف نگاری مقایسه طیف عناصر کلیدی اثر انگشت انسان و چگونگی شکافت ی این دانش از نجوم به شیمی و صنایع شیمیایی و حتی نساجی و … درصورتیکه والت یک کیسه از مادهای بهشدت ناپایدار را در دست گرفته و بهسادگی در شهر تردد میکند. شادباش میگوییم شما موفق به ایجاد یک سل الکتروشیمیایی معمولی در دهانتان شدید! پس تا اینجا متوجه شدیم توضیحات والت درباره سل الکتروشیمیایی مبنای علمی داراست البته متاسفانه حالت در حقیقت دشوارتر از این حرفهاست. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد تدریس خصوصی شیمی ارشد بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:  همه گیری به ما نشان می دهد که سرمایه داری چقدر شگفت انگیز و ناکافی است