هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، به این ترتیب شرکت سازنده بایستی اهمیت توجه به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک نوع از این قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه نوع کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی حیاتی دقت به موضوعاتی چون ارتقا اقتدار هدرز، توجه به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی می باشد که برای ارتقاء عجله و توان اتومبیل گزینه به کار گیری قرار می گیرد ، برای اینکه بتوانید غایت راندمان را از ماشین پراید اخذ نمایید همین آیتم یک عدد از مورد ها ضروری میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی می باشد که تراز آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف نیز به حیث میرسد، از همین جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از روش خمکاری به کار گیری شده است، مرحله آن صاف و صیقلی چشم می شود و به همین استدلال خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن رخداد میافتد. چنانچه بخواهیم در ارتباط اهمیت طراحی این قطعه بگوییم؛ باید گفت که همین قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر بر روی مرحله آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب ساخت و طراحی همین قطعه را میتوان یک کار دشوار و نیازمند به دانش مخصوص در حیث گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در لحاظ گرفت که در وقتی که بها اتومبیل بالا می‌رود و افراد توان خرید کردن یک اتومبیل پرقدرت و حیاتی کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن میکنند که نصب همین قطعه سبب ساز پیدایش ویژگیهای مختلفی در خودرو هم میشود. در صورتی که در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، دارای سرعت و کارایی بهتری از اتومبیل بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط کلیدی طراحی و ساخت این قطعه اساسی دارد، دوران و هزینهای هست که شما بایستی به جهت آن در حیث بگیرید، ساخت هدرز را می توان یک فرآیند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این دلیل بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر بر روی خودرو کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. همین دو قطعه از نظر کالا و ساختاری اصلی یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی حساس کمترین مقاومت از اگزوز خودرو بیرون می شوند و پروسهی انجام همین اتفاق حساس هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه با مانیفولد، فراوان پر سرعت و آسانتر میباشد و همین مورد قضیه خود می تواند بر خنکسازی موتور نیز تاثیر داشته باشد. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه حیاتی هدرز فولادی پراید وب تارنما خود باشید.

حتما بخوانید:  قیمت فرش ماشینی و طرح فرش از کارخانه فرش