Monthly Archives می 2021

چرا پولیش ماشین اهمیت دارد؟

چرا پولیش ماشین اهمیت دارد؟ 

با واکس زدن لایه‌ای بسیار نازک اما محافظت‌کننده بر روی سطح خودرو می‌نشیند که از تماس مستقیم ذرات با بدنه‌ی خودرو جلوگیری می‌کند. این کار برای ماشین‌های مناطقی مانند جنوب ایران به دلیل تابش نور آفتاب بسیار ضروری است. 

واکس ماشین نه‌تنها از تماس گردوغبار با ماشین جلوگیری می‌کند بلکه از تماس آب و رطوبت هم خودداری می‌کند. همچنین پولیش ماشین نقص‌ها، خط و خش و فرورفتگی‌های بسیار ریز را نیز پوشش می‌دهد و ماشینی درخشان و بدون عیب به نمایش می‌گذارد...

Read More

چگونه شتاب خودرو را افزایش دهیم؟

وظیفه فلایویل، کنترل حرکات میللنگ است؛ بنابراین نیاز است فلایویل و میللنگ باهم سبکسازی شوند تا عملکرد بهتری به خودرو دهند. بعضی هم با سبک کردن میللنگ خودرو شتاب خودرو را افزایش میدهند. صافی بنزین هم یکی از موارد است که روی ترکیب مناسب سوخت و هوا تأثیر دارد. اگر ترکیب مناسب سوخت و هوا در درون سیلندر بر هم بخورد باعث کاهش شتاب خودرو میشود. این فرآیند باعث شد تا با حذف برخی از فرآیندهای کند کننده، زمان ارسال دستور به موتور خودرو کاهشیافته و شتاب خودروها افزایش یابد. بعد از عمل احتراق، در فضای سیلندر مقداری گازهای اضافه و دود وجود دارد که باید بهسرعت خارج شوند تا موتور برای انفجار بعدی آماده شود. هدرز استیل در هنگام کار بسیار داغ میشود؛ لذا لازم است عایقبندی مناسبی برای آن صورت گیرد تا دمای زیاد آن، به بقیه اجزای موتور آسیب نزند...

Read More

رژیم کتوژنیک

رژیم کتوژنیک و لاغری ؛ افسانه یا واقعیت؟

{در هر دوره ای که شما تصمیم به پیروی از این رژیم می گیرید، دورههای مختلفی با کربوهیدرات وجود دارد، که در هر دوره شاهد دریافت کربوهیدراتهای متفاوت خواهید بود.

 

واضح است که مرحله انتقال به حالت کتوز، یکی از سخت ترین مراحل گام گذاشتن در راه رژیم کتوژنیک است، اما خواهید دید ارزشش را دارد. یکی از نکات مهم پس از کاهش وزن، به تثبیت وزن کاهش یافته مربوط می شود.

 

اگر در حال حاضر توی این دوره از زندگیتون استرس بالایی رو تحمل میکنید، شروع برنامه رژیم...

Read More