قفل مقابل برقی چیست؟

قفل مقابل برقی زبانه دار بهتر است یا قفل مقابل برقی اتومات؟ برای دور زدن این مشکل ، بسیاری از قفل های الکترونیکی کنترل قفل الکترونیکی را با یک کنترل فیزیکی ترکیب می کنند. برای این منظور ، قفل مکانیکی موجود با وارد کردن کد یا کارت RIFD ، با استفاده از ریدرهای الکترونیکی قفلContinue reading “قفل مقابل برقی چیست؟”